Emma Scott - Bach/Rodrigues CD - Stylin'Art 09 011

Geen sprake van zuiver tekstuele omzetting of speelklaar maken voor piano. Rodrigues vertrekt van het origineel om een nieuw origineel te maken, het oorspronkelijke Bach-opus alle eer bewijzend door er inventief mee om te springen. Ze hanteert twee basismaterialen: de Bachtekst én haar persoonlijke, uitgebreide pianistieke eruditie. De alchemie tussen beide werkt aanstekelijk. Met natuurlijk gemak, sterke verbeeldingskracht en sprankelende spe(e)lvreugde ent het laatste zich organisch op het eerste. De orgelgedachte wordt spontaan vertaald in een piano-idioom waaraan iedere gezochtheid vreemd is. Technieken, wendingen, invallen zijn geïnspireerd door wat er zich op dat moment aan inhoud, frasering, harmonie, kleur, kortom aan het totaalpakket parameters, in het oorspronkelijk voordoet; zonder slaafse navolging wordt intens verder geborduurd. 

Emma Scott

Stylin'Art 09 11